Zin en Ondernemen

                                                                             verheldert
Zin en Ondernemen
Wil je bijzondere (innovatieve) oplossingen vinden of juist zichtbaar maken?
→ Voor je project, team of organisatie
→ Voor persoonlijke of leiderschapsontwikkeling
→ Voor actuele en toekomstige dilemma's
 
We faciliteren je activiteiten,
waarin je je kennis kunt delen, je vraag voorleggen, ervaring beleven of niveau testen. 
Om in korte tijd laagdrempelig te experimenteren, leren en inspireren.

Deelname aan een TOP-bijeenkomst

√  Voor bewustwording en leerdoelen
√  Over actuele en gewenste ontwikkelingen
√  Met interactieve en creatieve werkvormen
√  Concrete handvatten voor de praktijk

 

 

Bekijk ▼ de workshops

4 workshops

 

Ervaar de impact van de Transitie naar Optimaal Presteren (TOP) en het principe van de omgekeerde actie, op ontwikkeling van mensen, leiden en innovatie in de toekomst.
 

Met keuze uit 4 manieren om met collega's en partners:
√  samenwerking te verbinden
√  leerthema's te verdiepen
√  nieuw beleid te introduceren
√  ideeën en initiatieven te genereren
 
Duur, locatie, opzet en inhoud worden vooraf op de actualiteit van de deelnemers afgestemd. Ook online mogelijk.
 
Ervarend leren
Ontmoeten
Inzicht in TOP-niveau
Talkshow

ERVARINGEN IN DE SPOTLIGHT

 

    Inspirerende simulaties om in korte tijd:

    √  met plezier, uitdaging en inzichten    

    √  in een nieuwe realiteit te leren 

    √  op scenario’s en knelpunten te reflecteren

    √  met een beroep op verschillende talenten 

    √  op maat voor kleine en grote groepen    

 

    Biedt inzicht in kwaliteiten en kernwaarden voor: 

    √  onderdeel van opleiding en werving

    √  leiderschaps- en teamontwikkeling 
    √  richting aan beleidsverandering/-doelen 

 

    Met onder meer de escaperoom op locatie 
    om in een pressurecook teamkwaliteiten en valkuilen
    te verhelderen. Voor online of fysieke samenwerking,
    voor 5 t/m 15 personen.

 

TOP - BELEVING

Andere workshop of gratis sessie
Informeer ▼

√  

    Met belanghebbenden aan één tafel

    √  rond een dilemma, thema of project

    √  verschillende invalshoeken belichten

    √  in een talkshow, met presentator

    √  naar keuze met of zonder publiek

 

    Biedt inzicht en oplossingen voor kansen en dilemma's

    en geeft zichtbaarheid aan mensen, initiatieven, visies 
    en prestaties.

 

     Met mogelijkheid tot audio of video-opname

    √  in studio of op locatie

    √  resultaten zichtbaar voor doelgroep of stakeholders

    √  naar wens verspreiding in (sociale) media

 

    Combinatie met Meet ▲ mogelijk.

 

 

 

    Een actueel thema verkennen

    √  met gelijk- of anders gestemden
    √  met relevante deskundigen 

    √  voor een genodigd publiek.

 

    Biedt inzicht en feedback bij ontwikkelprocessen

    en sluit aan bij de praktijk.

 

    Voorbeelden voor thema's:

    - draagvlak ontwikkelen        - vitaliteit en energie

    - meerwaarde verdienen      - duurzame inzetbaarheid

    - innovatieve oplossingen     - balans sturing en ruimte

    - pro-activiteit bevorderen   - in co-creatie verbinden

 

 

    Combinatie met Explore ▼ mogelijk.

 

Supportopties voor je eigen bijeenkomst

√  Expertise in relatie tot TOP naar wens

√  Relevante deskundigen en werkvormen
√  (Dag-)voorzitter of interviewer
√  Locatievoorzieningen, off- en online
 

Informeer via contact

 

 

     TOP-CHECK INDIVIDU

    √  Leidinggevenden en andere professionals

    √  7 bouwstenen met elk 6 eigenschappen

    √  Met 360° feedback

    √  inzicht in cultuurpercepties van deelnemers

 

    Op basis van onderzoek naar kwaliteiten van

    Nelson Mandela, waarvan voorbeelden in verslag.

 

     TOP-CHECK ORGANISATIE

    √  Voor niveau van project of organisatie(-onderdeel)

    √  5 organisatieniveaus met elk 14 thema’s 

    √  Reactief, actief, pro-actief, co-creatief, innovatief

 

    Gebaseerd op Topprestatieprogrammering van
    Nelson & Burns.  Beschrijving in het verslag.

 

    Toetsing resultaten aan de praktijk in gesprek/workshop.

 

2. EXPLORE

Oorzaak en gevolg uitdiepen

 

 

    Een actueel thema verkennen

    √  met gelijk- of anders gestemden
    √  met relevante deskundigen 

    √  voor een genodigd publiek.

 

    Biedt inzicht en feedback  bij ontwikkel-
    processen en sluit aan bij de praktijk.

 

    Voorbeelden voor thema's:

    - draagvlak ontwikkelen        

    - meerwaarde verdienen      

    - innovatieve oplossingen     

    - pro-activiteit bevorderen   

    - vitaliteit 

    - duurzame inzetbaarheid  

    - balans sturing en ruimte  

    - in co-creatie verbinden

 

    Combinatie met Find ▼ mogelijk.

 

√  

    Met belanghebbenden aan één tafel

    √  rond een dilemma, thema of project

    √  verschillende invalshoeken belichten

    √  in een talkshow, met presentator

    √  naar keuze met of zonder publiek

 

    Biedt inzicht en oplossingen voor kansen en
    dilemma's en geeft zichtbaarheid aan
    mensen, initiatieven, visies en prestaties.

 

     Met mogelijkheid tot audio of

     video- opname

    √  in studio of op locatie

    √  resultaten zichtbaar voor doelgroep of
        stakeholders

    √  naar wens verspreiding in (sociale) media

 

    Combinatie met Meet ▲ mogelijk.

 

 

    Inspirerende simulaties om in korte tijd:

    √  met plezier, uitdaging en inzichten    

    √  in een nieuwe realiteit te leren 

    √  op scenario’s en knelpunten te reflecteren

    √  met een beroep op verschillende talenten 

    √  op maat voor kleine en grote groepen 

 

    Biedt inzicht in kwaliteiten en waarden 

    √  onderdeel van opleiding en werving

    √  leiderschaps- en teamontwikkeling 
    √  richting aan beleidsverandering/-doelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Met onder meer de escaperoom 
    om in een pressurecook teamkwaliteiten en
    valkuilen te verhelderen. Voor online of fysieke
    samenwerking. voor 5 t/m 15 personen.

 

 

     TOP-CHECK INDIVIDU

    √  Voor leidinggevenden en andere
        professionals

    √  7 bouwstenen met elk 6 eigenschappen

    √  Met 360° feedback

    √  inzicht in cultuurpercepties deelnemers

 

    Op basis van onderzoek naar kwaliteiten van

    Nelson Mandela, waarvan voorbeelden in
    verslag.

 

 

 

     TOP-CHECK ORGANISATIE

    √  Voor niveau van project of organisatie

        (-onderdeel)

    √  5 organisatieniveaus met elk 14 thema’s 

    √  Reactief, actief, pro-actief, co-creatief,
        innovatief

 

    Gebaseerd op Topprestatieprogrammering
    van Nelson & Burns.  Beschrijving in het
    verslag.

 

    Toetsing resultaten aan de praktijk in
    gesprek/workshop.

 

 

Klik/tik