Zin en Ondernemen

                                                                             verheldert
Zin en Ondernemen

Leidinggeven 

Aan

Samenwerken

Bevorderen of blokkeren managers en teams wendbaarheid?

 

En wat doet HRM?

Aanleiding 

 

Tijdens de coronaperiode 2020-2021 heeft Zin en Ondernemen onderzoek gedaan naar de perceptie van HRM over wendbaarheid van managers en teams, met medewerking van het Netwerk Voor HR-Professionals (NVP). De focus lag daarbij op de effectiviteit van maatregelen en ontwikkelinstrumenten.
 
Het doel van het onderzoek was antwoord te krijgen op de vragen:
► Wat zeggen de ervaringen tijdens corona over de wendbaarheid van organisaties en mensen?
► Wat is daarbij de rol van HRM in het krachtenveld van management- en teamontwikkeling?
 
Workshop
 
Deze workshop geeft inzicht in de bevindingen van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek, wat gehouden is onder HR-professionals van organisaties met meer dan 300 medewerkers. Aan de hand van 5 wendbaarheidsniveaus, van reactief tot innovatief, is de effectiviteit van organiseren en ontwikkelen tegen het licht gehouden wordt. Met een bijdrage van de HR-directeur van Randstad.

 

 

U leert onder meer hoe HRM meer rendement haalt uit maatregelen en instrumenten die zij inzet voor managers en teams. Hoe HRM (nog) meer de spil in het web kan zijn tussen directie en medewerkers om dilemma’s en mogelijkheden voor wendbaarheid bewust te maken. En welke voorwaarden nodig zijn om dat te versterken. Met als doel om met vitale(re) mensen innovatief organiseren te bevorderen en flexibel(er) in te spelen op ontwikkelingen in de markt en maatschappij.

 

 

U gaat interactief aan de slag met vragen en praktijkcases als:
► Hoe kan het dat in beleid en structuur alles goed geregeld is en de praktijk weerbarstig?
► Waarom nemen mensen weinig verantwoordelijkheid, ook waar zelfsturing wordt gestimuleerd?
► Wat vraagt dat van persoonlijke ontwikkeling van mensen en wat van de organisatie?
► Hoe kan het verbindend vermogen in de samenwerking versterkt worden?
► Wat doe je als (HR-)manager goed en wat is nog te leren?
 
U krijgt handvatten om met de antwoorden op deze vragen concreet in de praktijk aan de slag te gaan, voor uzelf en voor de organisatie.

 

 

Informatie
 
Lianne Vorstenbosch begeleidt (HR-)managers en teams om impact van persoonlijke ontwikkeling op organisatie en doelgroep, en vice versa, te versterken. Meer informatie leest u via het menu op deze website ▲.
 
Datum en tijd:   21 april 2022 van 13.30 tot 17.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.
Locatie:               Randstad te Diemen      
Kosten:                Gratis voor deelnemers aan het onderzoek.
                             Voor NVP-leden € 35,-, niet-NVP-leden € 55,-.
                             10% korting bij 2 of meer deelnemers uit 1 organisatie.
Aanmelden:      Via contact

Workshop

 

21 april 2022
i.s.m. Randstad