Zin en Ondernemen

                                                                             verheldert
Zin en Ondernemen

 

Deelname aan de escaperoom maakt leerdoelen voor teamontwikkeling bewust. Ook inzetbaar voor (individuele) deelnemers aan een wervingstraject.
 
U combineert plezier en inzicht, in een spannend verhaal, door met elkaar een uitweg te vinden,via aanwijzingen en codes. Dat vraagt leiderschap, samenwerking en opbouw van relaties, met voor- èn tegenstanders.
 
Op basis van afgesproken doelen:
► koppelen we de opdrachten aan actuele thema's;
► in een plezierige, toegankelijke en leerzame werkvorm;
► met reflectie en vertaling naar de praktijk;

► aan de hand van 7 basiskwaliteiten.

 
       
In korte tijd:

 

►  experimenteren, leren en inspireren
►  plezierig, motiverend, uitdagend en creatief
►  bewustworden, verdiepen, ontwikkeldoelen, scenario's
►  inzichten en handvatten naar concreet resultaat
Interactief en op maat:

 

►  als kennismaking of aftrap/onderdeel lopend traject
►  afgestemd op actuele en gewenste ontwikkelingen
►  fysieke bijeenkomst of onlinesessie
►  1 of 2 dagdelen (vervolg mogelijk)
Een stap op weg naar innovatievitaliteit:

 

►  richting van beleid en strategie verhelderen
►  complexiteit van veranderen vereenvoudigen
►  draagvlak en eigenaarschap stimuleren
►  vernieuwing, leiderschap en samenwerking versterken

 

Geschikt om mensen en inzichten te verbinden, thema's
te verdiepen, beleid te introduceren of ideeën en
initiatieven te genereren. 
 
Voor interne medewerkers en/of externe partners.
 
Op basis van informatie uit de intake:
► verhelderen we het proces weten - ervaren - kunnen;
► gaan we in op oorzaken van sterkten en zwaktes;
► geven we waar mogelijk feedback aan de deelnemers;
► versterken we leiden, samenwerken en organiseren;
► geven we inzicht in factoren die innovatie bevorderen;
► concretiseren we dit naar handvatten voor de praktijk.
Kennismaken? Gratis meeting tot 1,5 uur → contact.
Escape
Meeting
Insight
Spotlight

WORKSHOPS

Elke verandering begint met energie, bewustwording en heldere richting en ambities. 

En met het delen en afstemmen daarvan met betrokkenen.

   We meten en verhelderen de effectiviteit van leiderschap 
   en samenwerken of van organiseren. Met inzicht in leer- en
   verandervermogen en verschillen in cultuurpercepties.
 
   MANDELA POTENTIEEL METER: 7 bouwstenen, 42 kwaliteiten,
   met 360° feedback, voor leidinggevenden en/of teams. 
   Op basis van de biografie van Nelson Mandela
 
   INNOVATIE VITALITEIT METER: 14 thema's, 5 organisatie-
   niveaus:  reactief, actief, pro-actief, co-creatief, innovatief.
 
   We toetsen de resultaten aan de praktijk en bespreken de
   resultaten in de workshop. U ontvangt ook een verslag.  

4  OPTIES

SPOTLIGHT

MEETING

ESCAPE

INSIGHT

Andere opzet gewenst? Informeer
Ontwikkeltraject gewenst?

 

 We organiseren talkshows, met of zonder opname
 om mensen, initiatieven, visies of prestaties naar voren
 te halen, voor uw eigen publiek.
 
 Bij keuze voor opname beschikken we over een studio met
 professionele bemensing, inclusief presentatie.  
 Voor low budget tarief (50% van de marktprijs).
 
 Op basis van vooronderzoek over vraag of idee:
 ► nodigen we tafelgasten uit rondom een thema;
 ► en naar keuze publiek, al dan niet participerend;
 ► organiseren we de talkshow op locatie en/of in studio; 
 ► brengen opname naar politek en doelgroepen (optie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  We meten en verhelderen de effectiviteit van
  leiderschap en samenwerken èn van organiseren.
  Met inzicht in leer- en verandervermogen en verschillen
  in cultuurpercepties.
 
  MANDELA POTENTIEEL METER: 7 bouwstenen,
  42 kwaliteiten, met 360° feedback, voor leidinggevenden
  en/of teams. 
  Op basis van de biografie van Nelson Mandela
 
  INNOVATIE VITALITEIT METER: 14 thema's, 5 organisatie-
  niveaus:  reactief, actief, pro-actief, co-creatief en 
  innovatief.
 
   We toetsen de resultaten aan de praktijk en bespreken
  dit in de workshop. U ontvangt een verslag met 
  uitkomsten.