Stichting Zin en Ondernemen →  Meer info.

Tarieven op basis van offerte. 

Korting mogelijk bij beperkt budget. 

* Vraag naar de werkwijze voor gratis aanbod.

 

KvK 50340212  - © 2018. 

Naam m/v  
Functie  
Organisatie  
Telefoon  
Email  
Selecteer  
Licht toe  
Bijlagen  
 
Lianne Vorstenbosch linked in
zin en ondernemen twitter
zin en ondernemen facebook
you tube films inspirerende doorbraken

06-48454137    info@zinenondernemen.nl

Scroll ↓ naar menu voor meer slagkracht

De sleutel naar

SLAGKRACHT = INNOVATIEVITALITEIT

 WAAROM   

       WAT   

 WIE 

gallery/-- sleutel
gallery/-- sleutel
gallery/-- sleutel
gallery/-- knop menu info

WAAROM  MANDELA

 

Mandela dient als voorbeeld. Niet perfect, wel onderscheidend en voor zichzelf en anderen inspirerend. Dat kunt u ook, als u uzelf blijvend wil ontwikkelen of arbeid en organisatie wil vernieuwen. In een tijd die steeds weer andere voorwaarden stelt aan uitdagingen, creativiteit en innovatie.

 

Nelson Mandela wist op te vallen door op de eerste plaats mens te zijn, wat bijdroeg aan zijn vitaliteit en inspirerend charisma. Met zijn flexibiliteit en baanbrekende visie wist hij tegenstellingen opbouwend te verbinden en in boven- en onderstroom mensen in beweging te brengen. 

 

Wat kunt u leren van het proces dat hij heeft doorlopen en zijn unieke en universele kwaliteiten, die bijdroegen aan de bijzondere resultaten op het gebied van vrede, gelijkheid? En hoe vertaalt u dat naar uw eigen situatie?

 

Samen met onze inzichten leren we u nieuwe ervaringen in uw resultaten en proces te integreren. Zodat u ruimte krijgt om te innoveren, uw kwaliteiten verder te ontwikkelen en effectiviteit en geluk in werk te versterken.
Meer slagkracht en innovatievitaliteit dus!

WAAROM  SLAGKRACHT

Toenemende slagkracht versterkt uw invloed en impact op uw omgeving, met slimmere inzet, omdenken en bevredigender resultaat.

Omdat uw carrière, team of organisatie een optimale afstemming verdient op toekomstige ontwikkelingen, in een innovatieve cultuur.

 

Het Slagkrachtprogramma biedt een verbindende en integrale ontwikkelweg om met stimulerende en inspirerende energie meer draagvlak en flexibiliteit in (samen) leven, werken en leidinggeven te bevorderen. Met andere woorden: de innovatievitaliteit versterken.
 

Met het ‘5 bouwstenen-principe' stemmen we af op wensen en behoeftes van deelnemers, om dat te vertalen naar organisatiedoelen. Persoonlijke slagkracht gaat hand in hand met ​​team- en organisatieontwikkeling.

 

Het rendement van ervaring en talent versterkt en (on-)zichtbare patronen en mogelijkheden worden meer inzichtelijk en toepasbaar.
Complexe situaties worden eenvoudiger aan te sturen.

De meerwaarde van mensen voor de omgeving neemt toe.

ASSESSMENT VOOR UW MANDELA-KWALITEITEN

 

 

 

 

 

 

NELSON MANDELA SLAGKRACHTSCAN (NMS)   

42 eigenschappen in 7 persoonlijkheidsgebieden, uit de biografie van Nelson Mandela.

Vergroot inzicht in persoonlijke kwaliteiten en verschil in percepties van cultuur met betrekking tot organisatie, arbeid, leiderschap en samenwerking, om ontwikkeldoelen voor slagkracht en innovatievitaliteit vast te stellen.       

 

KIES VOOR EEN INDIVIDUELE OF TEAMVERSIE

    Apart of in combinatie met een ontwikkeltraject, als onderdeel van een bredere inventarisatie:                           

 

► Interview(s) en/of observatie(s) om ambities te formuleren.

► 360° feedback door collega('s) en leidinggevende(n).

► Resultaten en impact voor de praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

 

DE RESULTATEN BIEDEN MEERWAARDE VOOR

èn beoordeelde(n) èn betrokkenen èn de omgeving.

 

ESCAPEROOM VOOR UITDAGING, INZICHTEN EN PLEZIER

 

 

 

 

 

 

DE (MOBIELE) ESCAPEROOM

is een unieke en toegankelijke werkvorm voor teamontwikkeling, leiderschap en performance.

In 1 dagdeel worden ontwikkeldoelen van deelnemers verhelderd en in gang gezet.

Principes voor slagkracht en innovatievitaliteit worden concreet vertaald naar uw praktijk.

 

UW TEAM IS ONDERDEEL VAN EEN EIGENTIJDS VERHAAL

Waarin u samen in moeilijke omstandigheden ‘gevangen’ zit. Er is een uitweg!!

Als tenminste de goede codes en aanwijzingen gevonden worden.Daarvoor is goede samenwerking

en opbouw van relaties met voor- èn tegenstanders essentieel (à la Mandela).

 

FYSIEKE EN INTELLECTUELE OPDRACHTEN en/of AUGMENTED / VIRTUAL REALITY BELEVING

► Op onze of uw eigen locatie, in onze uitvoering of voor u op maat.

► Als aftrap of onderdeel van een ontwikkeltraject of als opvallend belevingsevent. 

► Geschikt voor zowel kleine als grote groepen. 

ONTWIKKEL  UW  SLAGKRACHTPOTENTIEEL

 

EN VERSTERK DE 5 BOUWSTENEN NAAR INNOVATIEVITALTEIT

 

        

 

 

MEER WINST UIT EN VOOR:

mensen die resultaten, energie en werkplezier willen versterken en in de toekomst duurzamer inzetbaar willen zijn.

managers, ondernemers, HRM-ers die invloed op strategie en uitvoering van vernieuwend veranderen willen versterken.

► teams die energieker en pro-actiever willen co-creëren, met meer regie op proces en resultaat

Met veel aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

 

 AANSLUITEND BIJ UW ACTUEEL THEMA OF DILEMMA:

►verdiepingssessie → een- of meermalig

► ontwikkeltraject → aansluitend bij uw ontwikkelniveau

► (brainstorm-)workshop → met in- en/of externe partners

Nelson Mandela - inzichten, charisma, onderstroom, bovenstroom, baanbrekende resultaten
Slimmer en innovatiever samen werken en leidinggeven
gallery/-- knop menu info
gallery/-- knop menu info
gallery/-- knop menu info
gallery/-- knop menu info

Zin en Ondernemen

 

verheldert

Hoe versterkt u charisma en empathie?

Hoe ontpopt u zich als verbindend leider met visie?

Hoe focust u op creëren, verbeteren, innoveren?

 

Met bijdrage van Nelson Mandela!

Klik op afbeelding 

klik op afbeelding

gallery/logo af
  a. Naderelax is in de war
  b. 4-5  11-15-14-9-14-7
  c. Hoofdkern in achternaam a. + b.
gallery/-- knop menu info
gallery/-- knop menu info
gallery/kaart nl
gallery/mini-escaperoom oplossingen

DOE HET MINI - ASSESSMENT

Voor een korte impressie.

 

1. Geef aan in welke mate u de eigenschap bezit.

    NIET ← 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 → VEEL

 

2. Bekijk dan  →                  

 

Vraag via                       de uitgebreidere

Nelson Mandela Slagkrachtscan aan (↑).

 

Het hoofd houdt zich schuil. 

a. WIE     b. WAT     c. WAAR (plaats) is hij / zij?

 

 

 

 

 

2. Bekijk - daarna!  →

DOE DE MINI-INNOVATIE VITALITEITSTHERMOMETER

1. Geef aan hoe de organisatie

    rondom uw team scoort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bekijk dan →

 

Vraag via                       de uitgebreidere

Innovatie Vitaliteitsthermometer (IVT) aan.

DOE DE MINI ESCAPEROOM

 

Het hoofd houdt zich schuil. 

a. WIE   b. WAT   c. WAAR (plaats) is hij / zij?

 

 

 

 

 

2. Bekijk - daarna! 

 

 

 

Makkelijk of moeilijk?

De fysieke en intellectuele

opdrachten van de volledige

escaperoom doen een beroep op 

meerdere niveaus en kwaliteiten.

U helpt uw team en zij helpen u !

DOE  DE MINI - ESCAPEROOM     

 

1. Volg de aanwijzingen en vul antwoorden in. 

  

 

Makkelijk of moeilijk? 

De opdrachten van de volledige escaperoom doen een beroep op meerdere niveaus en kwaliteiten. 

U voegt dus altijd toe.

U helpt uw team en zij helpen u !

DOE HET MINI-ASSESSMENT

Voor een korte impressie

 

1. Zet bij elk item in welke mate u

    de eigenschap bezit.

 

    NIET  ←  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  →  HOOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bekijk dan →                        

 

 

Vraag via                      de uitgebreidere

Nelson Mandela Slagkrachtscan aan (↑)

gallery/-- knop menu info

klik ↓

gallery/-5 bouwstenen schema watermerk

dubbelklik voor volledig beeld 

DOE DE MINI - INNOVATIE VITALITEITS-CHECK

Voor een korte impressie.

 

1. Geef aan hoe de organisatie rondom

    uw team scoort

    NIET ← 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 → VEEL

 

2. Bekijk dan  →                               

 

 

Vraag via                        uitgebreidere Innvatie Vitaliteitshermometer (IVT) aan.                                                               

gallery/ivt knop gratis
gallery/esc.r knop gratis
gallery/nms knop gratis
gallery/mini-assessment scoring-
gallery/mini-innovatievitaliteitscheck scoring
gallery/online escaperoom knop

Anker

   Effectief leiderschap
   Realistische planning
   Succesvol veranderen
   Initiatiefruimte
   Soepele implementaties
   Open communicatie
   Lerende cultuur
 Inzicht in talenten
 Afgestemde structuur
 Creativiteit managen
 Teamgeest bevorderen
 Vitale energie
 Zichtbare motivatie
 Haalbare doelen
Zie hier totaal:  
   Vitaliteit
   Empathisch
   Helicopterview
   Lerende houding
   Voortouw nemen
   Bruggen bouwen
   Vernieuwend
 Zelfvertrouwen
 Passie
 Procesinzicht
 Integer
 Ruimte laten
 Inzicht geven
 Liefdevol
Zie hier totaal:  

INNOVATIEVITALITEIT IN DE WERKOMGEVING

 

Innovatievitaliteit wordt bepaald door mensen en hun impact op de omgeving.

Echter, die omgeving heeft ook impact op mensen.

Een belangrijk aspect daarin is het interieur. 

 

UITNODIGEND WELKOM VOOR MEDEWERKERS EN KLANTEN .....  Lees meer

 

 

 

gallery/-- sleutel
gallery/nms voorbeeld
gallery/-- knop menu info